Proiect de fuziune: Asistenta Cont SRL – Asistenta Cons Alba SRL – 03.12.2020

TITLU: Proiect de fuziune

 

Descriere:

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata, art 113  lit. H, precum si de la art.238 si la art.251:

– în baza Hotarârii Adunarii Generale a asociatilor SC Asistenta Cont SRL Zlatna (absorbantă) din data de 18,11,2020, şi a;

– Hotarârii Adunării Generale a asociatilor SC Asistenta Cons Alba SRL Alba Iulia  (absorbita) din data 18.11.2020:

s-a stabilit fuziunea prin absorbţie, de catre SC Asistenta Cont SRL Zlatna (absorbantă)  a SC Asistenta Cons Alba SRL Alba Iulia (absorbita):

şi s-a întocmit şi semnat de către asociatii societatilor, prezentul PROIECT DE FUZIUNE.

 

Publicat: 03.12.2020

 

Mai multe detalii disponibile pe link-ul urmator:

Document proiect de fuziune (link)