Privacy Policy & GDPR

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Legea nr. 677/2001), şi Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumita in continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, Societatea SC ASISTENTA CONT SRL , cu sediul în Alba Iulia, str. FLORILOR, nr. 1,  înregistrată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J01 /29 /2001, CUI RO 13673955, legal reprezentată de către DUMITREANU BOGDAN OCTAVIAN, în calitate de DIRECTOR EXECUTIV, are obligația să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în condiții de siguranță, cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.


Operatorul de date cu caracter personal:

SC ASISTENTA CONT SRL este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din România, care, în calitatea sa de Operator, stochează cu bună credinţă datele cu caracter personal ale clienților săi/reprezentanților legali sau convenționali ai clienților săi persoane juridice, în conformitate cu reglementările aplicabile, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform Legii nr. 677/2001 şi articolului 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

 

Datele cu caracter personal

Datele prelucrate sunt:

 • Datele de identificare ale clientilor sai, societati comerciale (denumire, sediul, CUI, nr inreg Reg Comertului, cont bancar,date din certificatele constatatoare ale acestora, situatii finaciare si rezultate financiare, etc);
 • Datele de identificare ale reprezentantilor acestora(Numele si Prenumele, data si locul nașterii, alte date din actele de stare civila, adresa (domiciliul/ reședința), telefonul/ faxul, e-mailul, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate, datele din CV furnizat de acestia precum si documentele doveditoare a celor mentionate in CV (studii, diplome, experienta profesionala, etc);
 • Datele de identificare ale clientilor sai, persoane fizice ( numele si prenumele,data si locul nașterii, alte date din actele de stare civila,adresa (domiciliul/ reședința), telefonul/ faxul, e-mailul,codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate,locul de munca,contul IBAN si Banca, datele din CV furnizat de acestia precum si docuemntele doveditoare a celor mentionate in CV (studii, diplome, experienta profesionala, etc).

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Societate in următoarele scopuri:

 1. In vederea intocmirii situatiilor financiare lunare prevazute de reglementarile legale in vigoare, precum si a situatiilor financiare anuale.
 2. In vederea soluționării unor diverse clarificari primite de la institutia statului la care se depun situatiile financiare.
 3. Pentru contactarea dumneavoastră in scopul obținerii de diferite informatii necesare pentru indeplinirea contractului
 4. Pentru realizarea plaților, respectiv a facturării serviciului oferit conform contractului incheiat cu dumneavoastra;
 5. Pentru raportarile financiar contabile la ANAF in conformitate cu dispozitiile legale
 6. Pentru intocmirea documentelor specifice in ceea ce priveste resursele umane gen: contracte de munca, decizii de personal, adeverinte de vechime, medicale, state de plata, INTOCMIREA SI TRANSMITEREA ONLINE A REGISTRULUI ELECTRONIC A SALARIATILOR.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt divulgate altor terțe părți.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

 

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, la adresa din Adresa firma, Romania, sau printr-un e-mail la adresa contact@companie.ro.

 

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară evaluării candidaturii dumneavoastră sau conform termenelor de prescripție aplicabile, respectiv 3 ani ani de la data comunicării deciziei privind respingerea candidaturii dumneavoastră sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.

 

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

 

Prin continuarea utilizării și transmiterea de informații utilizând formularele disponibile, confirmați că ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform informării de mai sus.

 

Despre noi

Site Web: www.asistentacont.ro

 

Datele companiei:

S.C. ASISTENTA CONT S.R.L.

C.I.F.: RO 13673955  |  J01 /29 /2001

Adresă: Alba Iulia, str. Florilor, nr. 1, România.

 

Politica de utilizare Cookies

Conform cu noua legislatie europeana in materie de cookie-uri, aducem la cunostinta faptul ca www.companie.ro foloseste cookie-uri cu scopul de a imbunatati experienta utilizatorilor.

Chiar daca utilizarea de cookie-uri este lipsita de pericole, informatiile prezentate in randurile ce urmeaza au rolul de a informa utilizatorul cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea de cookie-uri pe site-ul www.companie.ro detinut de COMPANIE S.R.L. Daca doriti informatii suplimentare referitoare la acest subiect, ne puteti contacta pe adresa: contact@companie.ro.

 

Ce este un „cookie”?

Internet Cookie (cunoscut si sub denumiri precum Browser Cookie, HTTP Cookie sau pur si simplu Cookie) este un fisier de mici dimensiuni stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente care permit accesul la internet, ale unui utilizator. Acest fisier este format din litere si numere, nu contine programe software, virusi, spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului deoarece este complet “pasiv”.

 

In ce scop sunt folosite Cookie-urile?

In contextul web 2.0, exista o serie de roluri pe care modulele cookies le pot avea:

 • permit recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat la terminal;
 • permit personalizarea setarilor precum limba in care este afisat un site sau aspecte legate de functionalitatea sau afisarea grafica a paginilor;
 • permit aplicatiilor multimedia sa fie parte dintr-un anumit website, imbunatatind astfel experienta de navigare;
 • ofera proprietarilor de pagini web statistici anonime agregate care ajuta la intelegerea modului in care un utilizator beneficiaza de respectivele pagini web, permitand proprietarilor imbunatatirea structurii si continutului lor.

Pe scurt, cookie-urile sunt utilizate pentru a aminti alegerile facute de utilizator la un anumit moment dat sau pentru a recunoaste vizitatorii frecventi ai unei pagini web, asigurand acestora o experienta placuta de navigare.

 

Ce tipuri de Cookie-uri pot fi folosite?

Modulele de cookies pot fi grupate in doua categorii: 

– Cookie-uri de sesiune – sunt stocate temporar in cookie-urile din browser-ul dumneavoastra, fiind memorate doar pana cand utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau inchide fereastra browser-ului in care e deschis (un exemplu este cel al logarii si iesirii din contul de e-mail sau de pe retelele de socializare);

– Cookie-uri persistente – stocarea acestora se face pe hard driver-ul unui computer.

 

Care este durata de viata a unui cookie?

In functie de durata de viata, exista cookie-uri folosite exclusiv pentru o singura sesiune, nefiind retinute dupa ce utilizatorul a parasit website-ul si cookie-uri retinute si reutilizate la fiecare vizita a utilizatorului pe site-ul respectiv. Totusi, cookie-urile pot fi sterse in orice moment de catre utilizator prin intermediul setarilor browser-ului.

O alta categorie de cookie-uri sunt cele furnizate prin intermediul unor terte parti, third part cookies. Ele nu sunt plasate de proprietarul site-ului respectiv, insa furnizorii terti trebuie sa respecte legea in vigoare si politicile de confidentialitate impuse de detinatorul website-ului.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in urmatoarele scopuri:  

Cookie-uri pentru performanta website-ului: acestea retin preferintele utilizatorilor astfel incat nu mai este nevoie precizarea lor la fiecare vizita pe site.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor: softul de analytics furnizat de o parte terta genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca sunteti un utilizator frecvent al acestui site sau daca va aflati la prima vizita.

Cookie-uri pentru geotargetting: acest tip de cookie este utilizat de catre un soft ce vizeaza stabilirea tarii din care accesati site-ul.      

Cookie-uri pentru publicitate: ne permit sa aflam daca ati vizualizat o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Pentru o mai buna targetare a publicitatii, putem folosi si cookie-uri apartinand unei terte parti. Acestea sunt anonime, stocand informatii despre continutul vizualizat si nu despre utilizatori.        

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate: unele terte parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza numarul de persoane care a fost expus unui mesaj publicitar sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama. Acele companii care genereaza astfel de cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest website nu are acces pentru a citi sau scrie aceste module de cookie-uri. 

Alte cookie-uri ale unor terte parti: cu scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a customiza una, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime. De exemplu, daca distribuiti un articol de pe acest website prin intermediul butonului pentru retelele de socializare, acea retea va inregistra activitatea dumneavoastra.

Sfaturi pentru o navigare sigura bazata pe cookie-uri

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate atata timp cat doriti sa accesati diverse site-uri de pe Internet, atat locale, cat si internationale. Importanta este intelegerea modului in care acestea functioneaza si opereaza, a beneficiilor pe care le aduc si a intrebuintarilor lor in ceea ce priveste imbunatatirea experientei de navigare a utilizatorilor. Pentru a naviga fara griji cu ajutorul cookie-urilor, va oferim urmatoarele sfaturi:

 • Puteti particulariza setarile browser-ului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a crea un nivel confortabil al securitatii utilizarii cookie-urilor.
 • Puteti seta termene de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si a datelor personale de acces.
 • Puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a sterge datele de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul.
 • Asigurati-va ca browser-ul este mereu updatat.

 

Cum pot opri  cookie-urile?

Refuzul de a primi cookie-uri poate determina ca anumite site-uri sa nu poata fi accesate sau utilizarea lor sa fie dificila. De asemenea, o astfel de optiune nu garanteaza faptul ca nu veti mai fi receptorul mesajelor de publicitate online.

Browserele actuale permit posibilitatea de a seta sau dezactiva cookie-urile. In general, pentru a face aceste schimbari, puteti accesa rubrica ”optiuni” sau ”preferinte” din browser-ul pe care-l utilizati.

Informatii suplimentare si sfaturi tehnice gasiti accesand site-urile oficiale:

Cookie settings in Chrome     

Cookie settings in Internet Explorer    

Cookie settings in Firefox

 

Linkuri utile

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_pror_personal_protectia_vieti i_private_comunicatii_electronice.php – www.youronlinechoices.eu/ro

http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies—increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/whatare-cookies-how-do-they-work—cookies-faq.aspx

http://www.guardian.co.uk/info/cookies